Bekafix Super

Bekafix Super stupovi su cjevasti stupovi H profila s bočnim utorom na lijevoj i desnoj strani i sa središnjim otvorima na svakih 15 cm. Na ove stupove mogu ići paneli do visine od 4.1 m, a ograde regularne visine imaju vrlo visoku otpornost na vjetar. Paneli se učvršćuju pomoću metalnih spojnica koji ulaze unutar H profila stupa pa se ne vide, a same spojnice su deblje pa je samo spajanje čvršće.
presjek stupa: 100 x 54 mm