Gabioni

Gabioni sustav se koristi za ogradne zidove, fasade, riječne nasipe, ceste, željeznice, moderne građevine i kao zaštita od buke, a potvrdio se kao učinkovito rješenje protiv erozije tla. Riječ je o zatvorenim kockastim košarama od čelične žice - mrežasti paneli spajaju se spiralnim žicama u kvadratne košare koje se popunjavaju kamenom ili kombinacijom kamena i nekog drugog materijala. Ugradnja je brza i jednostavna, a mogu se isporučiti u dijelovima ili prethodno složenim setovima. Materijal kojim se popunjavaju daje im prirodan izgled pa imaju široku primjenu.

Paneli zaštićeni kombinacijom cinka i aluminija (Zincalu® Ultra s min. nanosom od 350g/m2 (prema EN 10244-2 klasa A), radi čega imaju veliku dugotrajnost.

Dimenzije panela:
širina: 500 i 1000 mm
duljina: od 1000 do 5000 mm
visina: 500 ili 1000 mm
promjer žice: 3 mm i 4.5 mm (prednja strana)
otvor oka: 76.2 x 76.2mm