Bekasport®

Bekasport® je kompletni ogradni sustav za ograđivanje i zaštitu sportskih terena. Paneli Nylofor 2D Super se postavljaju na stupove koji mogu biti maksimalne visine 7 m, dok sama ograda može imati maksimalnu visinu od 6 m (slaganje panela u 3 reda). Panele odlikuje velika čvrstoća. Stupovi na koje se pričvršćuju su pravokutni, a koriste se čelične spojnice i posebne plastične antivibrirajuće spojnice za ublažavanje buke od udarca loptom. Vrata su napravljena od panela.

Dimenzije panela:
širina: 2500 mm
visina: do 2000 mm
veličina oka: 200 x 50 mm i 200 x 100 mm
Standardna boja panela: zelena RAL 6005 (moguće naručiti ostale boje prema RAL karti)