Hexanet®

Hexanet® je pletena pocinčana mreža u roli koja je istovremeno elastična i čvrsta. Ima heksagonalna oka i koristi se često u gospodarske svrhe (ograđivanje prostora sa životinjama i dr.). Ograda je fleksibilna, kvalitetna i dugotrajna te se jednostavno i lako postavlja. Dostupna je i u PVC varijanti.

Dimenzije panela:
Otvor oka: od 13 do 50 mm (stranica heksagona)
Promjer žice: od 0.7 do 1.2 mm
Dužina role: 50, 25 i 10 m