AKTUALNO

Obiteljska kuća u Trogiru

Ograda oko obiteljske kuće u Trogiru,

ograđena 2D panelima (ravni profil panela),

s mogućnošću umetanja Screeno Wave traka,

koje omogućuju zaštitu od pogleda.