AKTUALNO

Apartman u Trogiru

  • Na slici je prikazana ograda oko bazena u Trogiru.
  • Bazen je ograđen panelima Nylofor 3D PRO sa ispunom Screeno Wave,
  • koja se provlači vodoravno cijelom dužinom panela, te je tako zatvoren
  • središnji dio panela do ojačanja, koji su na krajevima panela.